Kto może skorzystać?

Do udziału w badaniu klinicznym mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają poniższe kryteria: Wiek ≥ 18 lat. Rozpoznanie miastenii uogólnionej (gMG). Przyjmowanie stabilnej dawki leków stosowanych regularnie w leczeniu miastenii uogólnionej. Nieprzyjmowanie żadnych leków na...
Czytaj dalej "Kto może skorzystać?"

Ośrodek badawczy

Badanie kliniczne ARGX-113-2003 prowadzone jest przez Gabinety Krakowskie Tradycja zlokalizowane w Krakowie przy ul. Żmujdzkiej 23/U1. Zespół specjalistów (neurologów, neurofizjologów, lekarzy innych specjalności), koordynatorów badań klinicznych, pielęgniarki, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych II...
Czytaj dalej "Ośrodek badawczy"

Efgartigimod

Efgartigimod to nowy lek, który już został dopuszczony do stosowania w uogólnionej miastenii gravis przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych oraz przez Europejską Agencję ds. Leków (EMA). Powrót do strony głównej
Czytaj dalej "Efgartigimod"

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu klinicznym proszone są o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta posłuży do oceny przed kwalifikacją do badania. Wypełnienie ankiety nie oznacza jeszcze kwalifikacji do udziału w badaniu. Po przeanalizowaniu informacji z ankiety skontaktujemy się z wybranymi osobami, które będą mogły wziąć udział w badaniu.

Wypełnij ankietę

Miastenia gravis

Miastenia uogólniona (gMG) to choroba o podłożu autoimmunologicznym związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeciwciał.  Układ odpornościowy organizmu wytwarza przeciwciała w ramach obrony przed obcymi lub szkodliwymi substancjami. U osób z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak miastenia uogólniona, układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo, w wyniku czego pewne przeciwciała atakują tkanki organizmu, zamiast je chronić.

W przypadku miastenii uogólnionej przeciwciała zaburzają komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi i mięśniami. Skutkuje to osłabieniem mięśni i może prowadzić do innych objawów, takich jak zmęczenie i trudności w wykonywaniu codziennych czynności fizycznych.

Badanie kliniczne ARGX-113-2003

Badanie naukowe ADAPT NEXT (ARGX-113-2003) zostało zaprojektowane w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania efgartigimodu podawanego we wstrzyknięciach dożylnych u dorosłych z miastenią uogólnioną (gMG).

Głównym celem badania jest określenie, czy istnieje różnica w zakresie wpływu na organizm dla 2 różnych schematów podania efgartigimodu.

To badanie będzie prowadzone na całym świecie w wielu ośrodkach leczniczych.

Opis tego badania naukowego jest dostępny na stronie http://www.clinicaltrials.gov. Jest to badanie naukowe sponsorowane przez firmę argenx BV.  Więcej informacji na temat tej firmy można znaleźć na stronie https://www.argenx.com/patients/myasthenia-gravis

Koszty

Udział w badaniu nie będzie wiązać się z żadnymi kosztami. Uczestnicy nie otrzymają wynagrodzenia za udział w tym badaniu, ale na żądanie mogą uzyskać zwrot kosztów podróży związanych z badaniem. Firma Argenx opłaci wszystkie leki, testy, badania i opiekę medyczną związaną z badaniem.