Badanie kliniczne ARGX-113-2003 prowadzone jest przez Gabinety Krakowskie Tradycja zlokalizowane w Krakowie przy ul. Żmujdzkiej 23/U1. Zespół specjalistów (neurologów, neurofizjologów, lekarzy innych specjalności), koordynatorów badań klinicznych, pielęgniarki, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych II i III fazy. Ośrodek jest zarejestrowany w europejskim rejestrze ośrodków badań klinicznych EMA-SPOR.

Osobą odpowiedzialną za badanie ARGX-113-2003 jest dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz.

Pacjenci uczestniczący w badaniu klinicznym, szczególni ci którzy mieszkają poza Krakowem mogą uzyskać zwrot kosztów podróży związanych z badaniem.

Powrót do strony głównej