Do udziału w badaniu klinicznym mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  • Wiek ≥ 18 lat.
  • Rozpoznanie miastenii uogólnionej (gMG).
  • Przyjmowanie stabilnej dawki leków stosowanych regularnie w leczeniu miastenii uogólnionej.
  • Nieprzyjmowanie żadnych leków na bazie przeciwciał w ciągu 6 miesięcy.
  • Chęć i zdolność zgłaszania się do ośrodka badawczego w regularnych odstępach czasu.

W badaniu mogą skorzystać zarówno osoby zamieszkujące w Małopolsce jak i poza. Pacjenci uczestniczący w badaniu klinicznym, szczególni ci którzy mieszkają poza Krakowem mogą uzyskać zwrot kosztów podróży związanych z badaniem.

O udziale w badaniu decyduje zespół specjalistów prowadzących badanie. Rozpoczęcie udziału w badaniu poprzedzone jest procesem kwalifikacji, w czasie którego oceniane jest między innymi nasilenie objawów miastenii, wpływ innych chorób towarzyszących, wykonywane są badania krwi i moczu.

Powrót do strony głównej