Przeskocz do treści

Program

Program konferencji
10.00-11.30 – sesja wykładowa I

 • Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie neuronu ruchowego - prof. Andrzej Szczudlik
 • Kiedy oznaczać przeciwciała w polineuropatiach? - dr Marta Lipowska
 • Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona - dr Monika Ostrowska
 • Rola paraprotein w neuropatiach - dr Ewa Maludzińska

11.30-11.45 – przerwa kawowa
11.45-12.55 – sesja wykładowa II

 • Trudności w diagnostyce elektrofizjologicznej miopatii - dr Ewa Maludzińska
 • Rola SFEMG w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych - dr Agnieszka Kułaga
 • Ból kończyn dolnych - diagnostyka i różnicowanie - dr Tomasz Tomaszewski

12.55-13.40 – lunch
13.40-15.10 – sesja wykładowa III

 • Możliwości rehabilitacji pacjentów z opadającą stopą - dr Magdalena Filip, dr hab. Elżbieta Mirek
 • Zastosowanie IVIG w neurologii w ramach programów terapeutycznych - dr Marta Lipowska
 • Rozpoznanie dystrofii mięśniowych - dr hab. Anna Potulska-Chromik
 • Drżenie w chorobach nerwowo-mięśniowych - dr Magdalena Wójcik-Pędziwiatr

15.10-15.25 – przerwa kawowa
15.25-16.35 – sesja wykładowa IV

 • Diagnostyka niedoboru witaminy B12 - dr Dorota Cibor
 • Nieinwazyjna wentylacja w chorobach nerwowo-mięśniowych - dr Robert Łukaszuk
 • Chirurgiczne leczenie zaburzeń połykania w chorobach obwodowego układu nerwowego - prof. Stanisław Kłęk